Изисквания за зимни гуми и вериги за сняг по държави в Европа

Австрия:     

Ако планирате да шофирате в Австрия между 01 ноември и 15 април и пътищата са покрити с лед или сняг, използването на зимни гуми е задължително. Те трябва да имат минимална дълбочина на протектора от 4 мм.     
Пътните знаци в Австрия посочват кога веригите за сняг са задължителни. Така че ги вземете с вас, когато пътувате в страната. Когато пътищата са напълно покрити със сняг и/или лед и повърхността на пътя няма възможност да се повреди, веригите за сняг върху задвижващите колела се допускат само като алтернатива на гумите за сняг. Неспазването на законодателството може да доведе до глоби или временна загуба на автомобила ви.

Андора:     
Зимните гуми, известни също и като гуми за сняг, не са задължителни по закон в Андора.     
Пътните знаци в цяла Андора посочват кога веригите за сняг са задължителни. Ето защо, когато шофирате в тази страна, определено трябва да си носите и вериги за сняг.


Белгия:     
Зимните гуми не са задължителни по закон в Белгия.     
Веригите за сняг не са задължителни в Белгия , но е позволено да използвате вериги , където има сняг и лед по пътя ако не наранявате настилката  .Пътят трябва да е покрит със сняг или лед. 

България:     
Зимните гуми не са задължителни по закон в България.     
Когато пътувате в България между 01 ноември и 31 март, трябва да си носите вериги за сняг и да внимавате за пътни знаци, указващи кога използването им е задължително. 

Кипър:     
Зимните гуми не са задължителни по закон в Кипър. 

Чехия:     
Зимните гуми като цяло не са задължителни по закон в Чехия. Въпреки това, когато пътувате в страната между 01 ноември и 01 април, на места пътните знаци могат да указват задължителна употреба на зимни гуми. Така че ги вземете с вас.     
Пътните знаци в Чехия посочват кога използването на вериги за сняг е задължително. Така че трябва да си носите такива, когато пътувате в страната. 

Дания:     
Зимните гуми не са задължителни по закон в Дания.     
Употребата на вериги за сняг е разрешена в Дания. 

Естония:     
Зимните гуми са задължителни по закон в Естония, ако планирате да шофирате в страната между 01 декември и 01 март. Екстремните метеорологични условия извън този период могат да удължат времето за задължително използване на зимни гуми.     
Веригите за сняг не са задължителни в Естония, но е разрешено да ги използвате. 

Финландия:     
Употребата на зимни гуми е задължителна по закон, когато шофирате във Финландия между 01 декември и 31 март.     
Веригите за сняг не са задължителни във Финландия, но е разрешено да ги използвате.

Франция:     
Зимните гуми не са задължителни по закон във Франция.     
Пътните знаци във Франция посочват кога използването на вериги за сняг е задължително. Така че ги вземете с вас, когато пътувате в страната.     

Германия:     
Използването на зимни гуми по пътища, покрити със сняг или лед, е задължително в Германия. Неспазването на законовите изисквания може да доведе до глоба, която може да бъде по-висока, ако предизвикате произшествие. Освен това нивото на вашата застраховка може да се намали с до 30%.     В Германия е задължително автомобилите да бъдат оборудвани с вериги за сняг. Така че ги вземете с вас, когато пътувате в страната.    

Гърция:     
Зимните гуми не са задължителни по закон в Гърция.     

Унгария:     
Зимните гуми не са задължителни по закон в Унгария.     
Носенето на вериги за сняг се изисква по закон, когато пътувате в Унгария. В противен случай на автомобила ви няма да бъде разрешено да се движи в страната.     

Исландия:     
В Исландия използването на зимни гуми между 01 ноември и 14 април е задължително по закон.     

Ирландия:     
Зимните гуми не са задължителни по закон в Ирландия.     
Веригите за сняг не са задължителни в Ирландия, но е разрешено да ги използвате.     

Италия:     
Зимните гуми като цяло не са задължителни по закон в Италия, но са препоръчителни. Въпреки това в някои области в Италия пътните знаци могат да указват кога използването на вериги за сняг или зимни гуми е задължително. В областта Вале д'Аоста всички автомобили трябва да бъдат оборудвани със зимни гуми или вериги за сняг между 15 октомври и 15 април.     
Когато шофирате в Италия през зимата, трябва да носите вериги за сняг. Внимавайте за пътни знаци, указващи кога използването им е задължително.     

Латвия:     
Между 01 декември и 01 март използването на зимни гуми е задължително по закон, ако автомобилът ви тежи по-малко от 3,5 тона. Веригите за сняг не са задължителни в Латвия, но е разрешено да ги използвате.     

Лихтенщайн:     
Зимните гуми не са задължителни по закон в Лихтенщайн.     
Веригите за сняг не са задължителни в Лихтенщайн, но е разрешено да ги използвате.     

Литва:     
Между 10 ноември и 01 април използването на зимни гуми е задължително по закон в Литва. Веригите за сняг не са задължителни в Литва, но е разрешено да ги използвате.     

Люксембург:     
Веригите за сняг са задължителни при заснежени или заледени пътища в Люксембург. Можете да бъдете глобени , глобата нараства ако има произшествие .     
Веригите за сняг не са задължителни в Люксембург, но могат да бъдат използвани при сняг и лед на пътя.     


Нидерландия:     
Зимните гуми не са задължителни по закон в Нидерландия.     
Веригите за сняг не са задължителни по закон в Нидерландия. Въпреки това е разрешено да ги използвате по пътища, покрити с лед или сняг.     

Норвегия: 
Като водач носите отговорност за правилното оборудване на вашия автомобил според метеорологичните условия. Ето защо, макар че не е задължително, обичайно и силно препоръчително е да използвате гуми с шипове или зимни гуми в Норвегия. Шофирането с гуми с шипове или вериги е забранено в Южна и Централна Норвегия от първия понеделник след втория ден на Великден до 31 октомври. В Норлан, Тромс и Финмарк гумите с шипове и веригите за сняг са забранени от 01 май до 15 октомври.
Всички автомобили под наем от Europcar в Норвегия ще бъдат оборудвани със зимни гуми. Те са обхванати от „зимна такса“, която винаги е включена в цената между 01 ноември и 15 април.
Веригите за сняг не са задължителни, но е разрешено да ги използвате през зимата.     

Полша:     
Зимните гуми не са задължителни по закон в Полша.     

Португалия:     
Зимните гуми не са задължителни по закон в Португалия.     
Пътните знаци в Португалия посочват кога използването на вериги за сняг е задължително – така че ги носете с вас, когато шофирате в страната.     

Румъния:     
Използването на зимни гуми, когато пътувате в Румъния между 01 ноември и 31 март, е задължително, ако пътищата са покрити с лед или сняг.     
Въпреки че веригите за сняг не са задължителни в Румъния, трябва да ги вземете със себе си, когато пътувате в страната, тъй като метеорологичните условия могат да доведат до задължителното им използване във всеки един момент.     

Сърбия:     
Задължително е да използвате зимни гуми, когато пътувате в Сърбия през зимата.     
Когато шофирате в Сърбия през зимата, трябва да носите вериги за сняг.     

Словакия: 
Зимните гуми не са задължителни по закон в Словакия.     

Словения:     
Използването на зимни гуми или вериги за сняг, когато пътувате в Словения между 15 ноември и 15 март, е задължително. Всички гуми трябва да имат минимална дълбочина на протектора от 4 мм.     
Пътните знаци в Словакия посочват кога използването на вериги за сняг е задължително. Така че ги вземете с вас, когато пътувате в страната през зимата.     

Испания:     
Зимните гуми не са задължителни по закон в Испания.     
Когато пътувате в Испания, трябва да си носите вериги за сняг и да внимавате за пътни знаци, указващи кога използването им е задължително.     

Швейцария:     
Зимните гуми не са задължителни по закон в Швейцария.     
Пътните знаци в Швейцария посочват кога използването на вериги за сняг е задължително. Така че трябва да ги носите със вас, когато пътувате в страната.     

Швеция:     
Когато шофирате в Швеция между 01 декември и 31 март, е задължително да използвате зимни гуми с една от следните маркировки: „M&S“, „MS“, „M.S“, „M+S“, „M-s“ или „Mud and Snow“. Всички гуми трябва да имат минимална дълбочина на протектора от 3 мм.     

Обединеното кралство:     
Зимните гуми не са задължителни по закон в Обединеното кралство.     
Веригите за сняг не са задължителни в Обединеното кралство, но е разрешено да ги използвате.

! Източник - motoexpert.bg !